Echografie

In dit domein van de medische beeldvorming worden geluidsgolven gebruikt om bewegende beelden van organen te maken. Aan de hand van de weerkaatsing van de geluiden (echo) kunnen beelden gemaakt worden. Door de hoge frequentie zijn deze geluidsgolven voor ons niet hoorbaar. Een echografie, bijvoorbeeld van het abdomen, kan belangrijke inzichten leveren.

Drachtige hond
Hond met tumor ter hoogte van de urineblaas